Adatkezelési Tájékoztató

 

Szabó Nóra E.V. (a továbbiakban: Adatkezelő), mint a www.tropicalyoga.com domain név alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldalon elérhető szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A Weboldalra látogató felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.

 

Adatkezelő: Szabó Nóra egyéni vállalkozó
Székhelye: Magyarország, 1061 Budapest, Király utca 30-32. lp.:B em.:3 ajtó: 313.
E-mail címe: nora.tropicalyoga@gmail.com
Telefonszáma: +36303505787

A kezelt adatok köre:

  • Név
  •  email cím
  •  telefonszám

A Weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás nyújtása (Hely biztosítás az órán való részvételre, kommunikáció az esetleges időpontváltozásokról stb.)

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a személyes adatokat az óra megtartása után maximum 2 hétig kezeli, utána törlésre kerülnek.

Adatkezelés jogalapja: Az órára való jelentkezéssel a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az adatok megismerésére jogosultak: Az Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó

Adatfeldolgozó:
Oander Media Kft.
Székhely: 1065 Budapest, Podmaniczky utca 18, 1. em. 7.
weboldal: www.oandermedia.hu 
Az adatfeldolgozás célja: A honlap üzemeltetése

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

Jogérvényesítési lehetőségek: Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben azonban a Felhasználó úgy érzi, ennek nem felelt meg, lehetősége van írni a következő elérhetőségre: nora.tropicalyoga@gmail.com

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél
• Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu)
• bíróságnál.

 

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.